STUDIOUUSLIFE
KOOLITUS

Universaalne erakool

 Kursused

– Pöörame suurt tähelepanu oma tundide praktilisele osale. Klassides õpetavad ainult praktikud.

 

– Jälgime pidevalt hindasid oma kooli kõigis piirkondades ja moodustame linna parima pakkumise.

 

– Kursused sobivad ka puuetega inimestele.

 

– Meie kursuste programmid vastavad haridussüsteemi standarditele ja koolitingimused vastavad kõigile kaasaegsetele tehnoloogiatele.

 

– Tippõpetajad

 

– Abi töö leidmisel

nails-3728109_1280

Oskab teha maniküüri ja pediküüri erinevate tehnikate ja tehnoloo…

Loe veel
restaurant-1284351_1280

Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja osku…

Loe veel
barber-4019672_1280

Õpilane tunneb ja oskab vajalike teoreetilisi- ja praktilisi teadmisi juusteho…

Loe veel
hairdresser-1179459_1280

Eesmärgiks on anda kursusest osalejatele täiendada ja uuendada juuksurile vajali…

Loe veel
child-3046494_1280

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohu…

Loe veel
baker-1620504_1280

Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke too…

Loe veel
child-774063_1280

Hooldustöötaja koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abiva…

Loe veel
nail-art-2688470_1280

Oskab teha geelküünte paigaldmise ning hoolduse erinevate tehnikate ja tehnoloogiate abil…

Loe veel
nail-art-2688565_1280

Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste omandamine maniküürijana töötamiseks ja klientide nõustamiseksi…

Loe veel
hairdresser-3173438_1280 (1)

Programm on mõeldud juuksuritele kellel on juuksuri diplom ja tahab praktida salongides…

Loe veel
Screenshot 2020-12-22 at 18.30.42

Klassikaliste ripsmepikenduste koolitus sobib isikutele, kes on huvitatud ilumaailmas töötamisest…

Loe veel

KOOLITUSLEPINGU MAKSUTINGIMUSED

Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.
Koolitatav tasub arve summa ülekandega koolitaja arveldusarvele EE902200221070973331.
Infoks: Saab maksta osade kaupa või sularahaga.

Käesolev leping lõpeb koolitatava poolt arve summa.

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.

Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta raha ei tagastata.

KOOLITATAVAL ON ÕIGUS KOOLITUSEST LOOBUDA ALLPOOL TOODUD TINGIMUSTEL:

  • Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 10 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest.
  • Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.
  • Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.
  • Kui koolitus anuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.
  • Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, suur varaline kahju. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, politseilt teate,jms.)
  • Pärast lepingu sõlmimist väljastatakse Teile arve. Arve tuleb tasuda 24 tunni jooksul, kui selle aja jooksul ei ole Teile esitatud arve maksumus laekunud UUSLIFE OÜ arvele, tühistatakse Teie registreerumine.
  • Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt UUSLIFE OÜ koolituskeskuse koolitustingimustega.