Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

ÕPPEKAVA MAHT:

Koolituse kogumaht on 296 tundi, millest, 116 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas ja 160 tundi kooliväline praktika.

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

25.10.22 – 30.12.22

ÕPPEKEEL:

Vene keel

 

LÄBIVIIMISE KOHT:

Sõle 78, Madala 3 , Mustamäe tee 31
Tallinn

KURSUSE MAKSUMUS:

1600€

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS:

3.taseme abikoka kutsekompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.6 (läbivad kompetentsid). Kutsestandardi tähis kutseregistris 04-18052017-3.7.1/3k

ÕPPEKESKKOND:

Kursused toimuvad aadressil Kopli 69A, Tallinn. Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke tooteid ja seadmeid. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Välispraktika toimub linna parimates restoranides.

Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks kokana.

Koka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestkvaks õppeks.

VÄLJAÕPE TULEMUS:

Koolituse läbimisel õppija oskab:

 • käidelda toidutooret ja toitu säästlikult, abistada kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötada koka juhendamisel individuaalselt ja meeskonnatööna
 • eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite, teha koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel
 • koostada menüüd ja tehnoloogilisi kaarte
 • hallata kaupu, sh jälgida ja inventeerida laoseisu
 • kasutada masinaid ja seadmeid
 • teha puhastus- ja koristustöid 
 • täita enesekontrolli tegevusi, korraldada oma tööd ning planeerida aega
 • sisustada töökoht asjakohaste vahenditega ja töötada läbimõeldult ?
 • tegutseda ja käituda eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Nõudmised kursuste alustamiseks:

Avaldus, isikut tõendav dokument

 

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

KURSUSE PROGRAMM

Moodulid

Õppeteemade loetelu Õppe maht
Toiduhügieen 6
Köögitööseadmed ja -vahendid 6
Tööohutuse nõuded köögis 6
Ohutu ja efektiivse töö organiseerimine köögis 4
Suurköögitöö korraldus 6
Restoranitöö korraldus 6
Tervislik ja tasakaalustatud toitumine. Toidu kvaliteet 4
Toit kui toode: pakend, realiseerimisaeg, hoiustamine ja klassifikatsioon 5
Kaupade tellimine, vastuvõtt ja ladustamine. Laovarude haldamise reeglid 5
Klienditeenindus. Etikett 8
Toorained, valmistooted ja pooltooted ning nende kasutamine 6
Kuumtöötlusvõtted 6
Roogade valmistamise, serveerimise ja toiduhügieeni meetodid 6
Eesti rahvusköögi omapära ja meeskonnatöö suurköögis 4
Eesti rahvuslik toidukultuur ja rahvusmenüü arendamine 6
Tehnoloogilised kaardid ja oskus neid kasutada 6
Menüü koostamine. Menüüde tüübid 6
Hindade kalkuleerimine 6
Karjääri planeerimine 6
Köögiviljade ja seente esmane töötlemine 2
Viilutamise viisid ja reeglid 2
Kalade esmane töötlemine 2
Liha ja linnuliha esmane töötlemine 2
Kastmed 4
Abikoka koolisisene põhitöö praktika 20
Abikoka tööpraktika restoranis 160

Kokku tundi: 296

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Praktika toimumise kohad (nimekiri ei ole lõplik):

 1. Meriton Hotels Group OÜ, Grand Conference & SPA Hotell, Old Town Hotell, Old Town Garden Hotell, Toompuiestee 27, Tallinn, Marita Kaidme, tel 6677070
 2. LÉrmitage OÜ, Toompuiestee 19, Tallinn, Jelena Maksimova, tel 5282608
 3. Hotell Telegraaf, Vene 9, tel 55906229, Vlad
 4. Radisson Olympia OÜ, Liivalaia 33, Airi Neemre, tel 6315323
 5. Мon Stackelberg Hotel Tallinn, Toompuiestee 23, Tallinn, Indrek Visnevski, tel 6600707

Koolitusmaterjalid: õpetaja märkmed, esitlusslaidid, õppejuhendid, videomaterjalid, kokandusprogrammid internetist

ÕPETAJA KVALIFIKATSIOON:

Natalia Bondarenko – andragoog 6. tase; Tallinna Kaubanduskõrgkool kiitusega 1986. aastal. eriala “Toiduvalmistamise tehnoloogia” Tallinna Tehnikaülikool 1993 eriala “Toidutehnoloogia” IV kategooria eripedagoogika. Tallinna Ülikool 2012 Tööstaaž kokku 30 aastat, õpetamiskogemus 20 aastat,
Roman Sokalski – eriala kokk, lõpetas Teko 2007; bränd sheff Meritoni gruppis: Mademoiselle Café, Trofe restoran, Enzo restoran; avastas 22 Resto, Horg gastro peatus; peakokk ja kaasomanik Kalamaja Gastro; 3. koht Eestis “Aasta kokk”; 2014 liitumine Eesti peakokkade seltsi; 2015 gran-pri konkursis “Baltika täht”