Õppekavarühm:

Tehnika, tootmine ja töötlemine; Transport ja Logistika; Sõidukite hooldus ja remont

ÕPPEKAVA MAHT:

180 ak.tundi (60 ak.tundi teooria, 120 ak. tundi praktika) + 30 ak.tundi iseseisvat tööd, mis ei kuulu koolituse maksumusse

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

04.04.22 – 07.06.22

18.04.22 – 30.06.22

02.05.22 – 15.07.22

16.05.22 – 29.07.22

LÄBIVIIMISE KOHT:

Maleva 2C; Kari 4
Tallinn

KURSUSE MAKSUMUS:

1900 €

ÕPPEKEEL:

Vene keel

SIHTGRUPP:

Kõigele soovijatele

ÕPPEAEG:

2.5 kuud

Õppekeskkond:

-Õppekeskus korraldab kursused ruumides, mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“.
-Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele.
-Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks.
-Õppekeskuse olemaolev vajalik tehnika õppimiseks.
-Töövarustus ja töörietus on olemas.
-Igal kursusel jagatav material antakse paberkandjal, ning on võimalus pääseda interneti igal õpilasel.
-Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.
-Koolituskeskuses on tasuta parkimine.
-Koolituskeskus asub 100 meetri kaugusel ühistranspordi peatusest (1,2 – tramm; 32, 33, 72, 73 – buss).

VÄLJAÕPE TULEMUS:

1. Teab R.P. Kohustusi
2. Teab velgede, rehvide ja kummide remontimise protsessi.
3. Oskab otstarbekalt seadmeid.
4. Teab kummide ja rehvide utiliseerimise nõudeid ja põhimõtteid.
5. Oskab nõuetekohaselt ja õieti hoiustada rehve.
6. Eristab rehvide kvaliteeti.
7. Tunneb velgede ja rehvide markeerimist.
8. Teab töö ohutustehnika reegleid.

NÕUDMISED KURSUSTE ALUSTAMISEKS:

-Avaldus
-Iisikut tõendav dokument

HINDAMINE JA KOOLI LÕPETAMISE TINGIMUSED, VÄLJASTAVAD DOKUMENTID:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

KURSUSE PROGRAMM

Moodulid

1. Velgede ning rehvide valmistamine ja märgistamine tööstuses – 2 ak. tundi
2. Velgede ning rehvide ärakasutamine/ekspluatatsioon – 8 ak. tundi
3. Põhilised velgede ja rehvide vigastused – 10 ak. tundi
4. Rehvipaigaldamise töökoja ülevaade – 2ak. tundi
5. Rataste mahavõtmise ning paigaldamise töökäik/protsess – 10 ak. tundi
6. Velgede, rehvide ning kummide parandamise/remondi protsess – 12 ak. tundi
7. Rataste tasakaalustamisevprotsess – 5 ak. tundi
8. Töökäigus vajalikud dokumendid – 1 ak. tundi
9. Töökaigus vajaminevad materjalid ja tööriistad – 4 ak. tundi
10. Töökaitse ja tööohutus töötegemise ajal – 2 ak. tundi
11. Kursus rehvipaigaldamisel, äri algatamisel ja läbiviimisel, kliendiga suhtlemine  (varustus, seadmed, mõõtmise vahendid, maksumus, töökoha organiseerimise põhimõtted – 2 ak. tundi
12. Eksam – 2 ak. tundi

Kokku tundi: 180

KOOLITUSMATERJALID

õpetajate loengud, presentatsioonid, kirjandus, videod ja kursuse eesmärgi saavutamiseks vajalikud materjalid

ÕPETAJA KVALIFIKATSIOON

Andrei Gorbunov lõpetas TTÜ Masinaehituse tehnoloogia erialal. Tööstaaž 20a.